Gizlilik Sözleşmesi

1. Üye, www.sivafilesi.cc web sitesine bildirdiği tüm kişisel erişim ve iletişim bilgilerinin doğruluğunu , sivafilesi.cc’nin bilgilerin yanlış olmasından dolayı oluşacak zararlarını aynen ve derhal karşılayacağını taahhüt eder.

2. Üye, sivafilesi.cc tarafından kullanıcı adı ve şifresini veya hiçbir bilgiyi kimseye veremez, söz konusu şifrenin kullanım hakkı sadece üyeye aittir. Bu nedenle doğabilecek tüm sorumluluk halleri ile üçüncü kişiler tarafından sivafilesi.cc’ye karşı ileri sürülecek talep ve suçlamalara karşı sivafilesi.cc’nin söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya sivafilesi.cc tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. sivafilesi.cc Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

4. Yürürlük

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.